آموزشی

کارباوسایل برقی (یخچال فریزر لباسشویی)

کار با وسایل برقی

کار با وسایل برقی

اطلاعات اولیه برق

برای راه اندازی دستگاههای سرد کننده خانگی مثل یخچال و یخچال فریزرها احتیاچ به جریان برق می باشد .

این نوع از سیستم های سرد کننده یا با جریان برق 220 ولتی کار می کنند و یا این که با جریان 110 ولتی لذا برای راه اندازی این نوع سیستم ها حتماً باید پلاک مشخصات آن را اول خوب به دقت مطالعه کنید و اگر 220 باشد از برق 220 ولتی استفاده شود

اطلاعات اولیه برق

اگر 110 ولتیاست چون در کشور ما جریان برق 220 ولتی است حتماً باید از ترانسی 220 به 110 والی استفاده شود  .

کار با وسایل برقی

زیرا اگر 110 وتلی باشد به جریان 220 ولتی وصل کنیم چون دستگاه نمی تواند جریان 220 ولتی را بکشد خواهد سوخت و اگر بر عکس از 110 ولتی استفاده شود و دستگاه 220 باشد کار نمی کند .

اطلاعات اولیه برق

لذا برای سیم کشی یخچالهای خانگی لازم است که سیم کشی اولیه را بدانید در ذیل سیم کشی اولیه ترسیم شده است .

  • سیم کشی برای روشن کردن یک لامپ با یک کلید
  • سیم کشی کلید دوبل با دو لامپ به طور جداگانه
  • مدار سیم کش دو لامپ به طور سری
  • مدار سیم کشی دو لامپ به طور موازی

کار با وسایل برقی

و برای اندازه گیری برق واحدی دارد به نام ولت که از حاصل ضرب شدت جریان در مقاومت به دست می آید.

خطرات ناشی از برق و جلوگیری از آن

قبل از شناسایی وسائل و اسبابهای و تتوضیح مدارهای سیم کشی ذکر خطرات برق و بررسی علل آن و همچنین ذکر تدابیر ایمنی ضروری است .

کارباوسایل برقی

چون متأسفانه تا کنون هیچگونه کنترل و نظارتی از طرف مؤسسات مسئول در سیم کشی برق منازل و کارخانجات و انبارهای کالا به عمل نیامده است و اغلب اشخاصی که قافد اطلاعات سیم کشی با اسلوب فنی و صحیح باشند

اطلاعات اولیه برق

باین امر مهم اشتغال می ورزند لذا بسیاری از حریق هایی که در انبارها و کارخانجات و منازل روی می دهد در اثر اتصال غلط سیم های برق بوده است .

کار با وسایل برقی

شل بودن جعبه های تقسیم و کلید ها و پریزها ایجاد جرقه های کوچکی می کند که به تدریج این جرقه ها شدیدتر شده و سیم ها را می سوزاند ، بدان جهت قبل از هر چیز در انتخاب فیوزها و کلید ها و عایق ها باید کمال دقت را به کار برد و حتی المقدور چنین وسائلی در دسترس افراد قرار نگیرد .

اطلاعات اولیه برق

فیوزها ، و کنتورها و کلیدهای اصلی حتماً باید در جعبه های عایق حفاظت شوند و به محض بروز آتش سوزی فوراً جریان توسط کلید اصلی قطع گردد ضمناً باید توجه داشته باشید که در چنین حوادثی از ریختن آّ بر روی سیم های برق خودداری شود

کار با وسایل برقی

چون علاوه بر آن که آب معمولی هادی برق می باشد برای شخصی که این کار را میکند خطر جانی دارد لذا برای خاموش کردن شعله های آتش به وسیله ریختن شن و پاشیدن پودر های مخصوص اقدام می کردد و چنانچه برایخاموش کردن شعله های آتش ناچارید برق را قطع کنید به وسیله یک انبردست عایق یا یک چوب خشک عایق عمل کنید .

رعایت نکات ضروری و تدابیر ایمنی و حفاظت

*فشار الکتریکی ، تولید جریان می کند و عبور آن از بدن انسان خطرناک است لذا چون سیم های مثبت و منفی جریان مستقیم

کارباوسایل برقی

( جریانی که همیشه قطب مثبت و منفی مشخص و ثابت دارد ) نسبت به زمین و نسبت به خود دارای فشار الکتریکی می باشد و اغلب یکی از سیم ها درمرکز تولید برق به زمین وصل می شود ( سیم منفی ) که در این حالت سیم مثبت خیلی خطرناک تر است

اطلاعات اولیه برق

پس حتماً کلید هایی که جریان برق را قطع و وصل می نماید روی سیم مثبت کذاشته شوند تا اگر جریان را به وسیله کلید قطع کنیم هیچ یک از سیم ها دارای فشار الکتریکی نباشد.

اطلاعات اولیه برق

*در سیم های توزیع جریان برق متناوب ( برقی که قطب مثبت و منفی آن دائماً تغییر می کند) یکی از سیم ها نسبت به زمین اتصال داشته باشد

کار با وسایل برقی

که سیم صفر یا نول نام دارد ( در جریان یک فاز ) سیم دیگر که سیم فاز است کلید های قطع و وصل جریان حتماً روی آن قرار گیرند و بهتر است

اطلاعات اولیه برق

در انشعاب ها و ورودی سیم های برق به منازل و ساختمانها هر دو سیم قطع شوند یعنی کلید اصلی دوبل باشد .

*کلید اصلی کشنتور باید هر دو سیم انشعابی را قطع و وصل نماید.

کارباوسایل برقی

سیم فاز باید همیشه به وسیله کلید قطع و وصل شود تا در موقع تعویض لامپ یا بروز خطر بتوان این سیم را به آُانی قطع کرد.

کار با وسایل برقی

*سیم زنگ اخبار و آنتن و تلفن در لوله جداگانه کار گذاشته شود.

تعمیر ماشین لباسشویی

*مسیر لوله های محختوی سیم های برق باید در امتداد کلیدها و پریزهای برق باشد تا بتوان محل آن را روی دیوارها و سقف به آسانی پیدا کرد.

تعمیر ماشین لباسشویی

* فیوزهای اصلی باید از روی محاسبه و برای تمام سیم های انشعاب با اصلوب فنی نصب شوند.

تعمیر ماشین لباسشویی

*پریزهای آنتن تلفن علاوه بر آن که علامت جداگانه و مشخص دارند از نظر ساختمان و فاصله سوراخ ها باید با پریزهای برق متفاوت باشند.

تعمیر ماشین لباسشویی

* پریزهایی که دارای کنتاکت محافظ هستند و دارای سه سوراخ می باشند باید از سه شاخه ( به جای دو شاخه ) مناسب آنها استفاده شود

کار با وسایل برقی

و بدنه هر اسباب یا ماشین الکتریکی باید به این کنتاکت محافظ متصل شود و تمام کنتاکت های محافظ باید به زمین یا شبکه لوله کشی مربوط گردند تا اکر سیم برق به بدنه وسائل متصل شد برای افرادی که با این وسائل کار میکنند خطری ایحاد نشود.

کار با وسایل برقی

*با توجه به جدول موجود ، قطر سیم های مسی که در سیم کشی به کار می روند متناسب با شدت جریان باشند.

تعمیر ماشین لباسشویی

*مشخصاتفنی سیم کشی و عایق بندی آنها به وسیلۀ متخصصین مرکز برق کنترل شود.

تعمیر ماشین لباسشویی

*کلیه لوازم برقی ساخت کارخانجات خارج یا داخل قبل از فروش باید توسط مقامات مسئول آزمایش و صحت مشخصات فنی آنها تائید شود.

کار با وسایل برقی

*چون حداقل مقاومت بدن انسان 1000 اهم است برای جریان مستقیم 50 ولت و در مقابل جریان متناوب 25 ولت برای بدن خطرناک است لذا هیچ نوع اسباب بازی برقی کودکان نباید با فشار الکتریکی بیش از حد مجاز کار کند .

تعمیر ماشین لباسشویی

*موقع کار کردن و دست زدن به سیم ها و یا وسایل برقی حتی الامکان زیر پای خود را یک ورقه پلاستیکی یا تخته مقوای ضخیم و خشک قرار دهید و در هر حال سعی کنید که هر دو دست خود را در آن واحد به دو سیم برق نزدیک نکیند.

تعمیر یخچال

*سیم کشی هواییو بدون روپوش در معابر عمومی باید متروک شود.

تعمیر یخچال

*هرکز با دست مرطوب با کلیدها و پریزها و سیم های برق و روپوش دار تماس نگیرید.

کار با وسایل برقی

* مسیر شبکه های فشار قوی باید تا فاصله معینی در حریم باشد و هیچ گونه ساختمان و تأسیسات در مسیر آن قرار نگیرد.

تعمیر یخچال

* موقع تعویض لامپ یا کلید و یا پریزهای برق کلید اصلی انشعاب را روی تابلوی کنتور قطع نمایند.

تعمیر یخچال

*مسیر کابل های زیرزمینی فشار قوی باید علامت گذاری شده و کند ن اطراف آن تا حد حریم ممنوع باشد.

تعمیر یخچال

*کارگرانی که مشغول کندن زمین یا اطراف خانه ای هستند باید متوجه باشند که از کابل های زیرزمینی برق مواظبت نمایند.

تعمیر یخچال

*موقع کوبیدن میخ به دیوار منازل حتماً مسیرسیم کشی برق را فراموش نکنید.

تعمیر یخچال

*هنگام گردگیری و پاک کردن لوسترها چریان برق را قطع کنید و به سرپیچ های فلزی لامپ دست نزنید.

کار با وسایل برقی

*هنگام اتصال دوشاخه به پریز مواظب باشید انگشتان شما با فلز دوشاخه در تماس نباشد.

کارباوسایل برقی

*چنانچه علامت خطر برق مشاهده گردید به آنجانزدیک نشوید.

کارباوسایل برقی

*از به کار بردن وسائل برقی در حمام خودداری کنید و هیچ وسیلۀ برقی را بلافاصله پس از شستشو به برق وصل نکنید تا کاملاً خشک شود.

کار با وسایل برقی

* اگر کسی را برق گرفت به او دست نزنید و از ابزار عایق یا چوب خشک سیم های حامل برق را از او جدا کنید و یا فوراً جریان را قطع کنید.

کار با وسایل برقی

*سیم های پوسیده برق را با سیم نو عوض کنید.

کار با وسایل برقی

*به هیچ عنوان افرادی که در امور برق تعلیمات کافی ندیده اند نباید به کار سیم کشی مشغول شوند.

کار با وسایل برقی

* همیشه و در هر حال خونسردی خود را هنگام بروز خطر و حادثه حفظ کنید.

کار با وسایل برقی

این آموزش ادامه دارد با ما همراه باشید…

کار با وسایل برقی

تعمیر یخچال

کارباوسایل برقی

تعمیر یخچال

تعمیر ماشین لباسشویی

تعمیر کولر گازی

تعمیر یخچال فریزر

نمایندگی تعمیر یخچال

کارباوسایل برقی

نمایندگی تعمیر کولر

نمایندگی تعمیر لباسشویی

تعمیر لباسشویی

, , , , , , , , , , ,
نوشتهٔ پیشین
تعمیرکار یخچال فریزر
نوشتهٔ بعدی
تعمیر ماشین لباسشویی

error: از کپی کردن مقالات سایت خودداری نمایید! با تشکر